Skocz do zawartości

1 raz na nowej odsłonie? | Problemy z zalogowaniem?


Ekologia


  • Proszę zaloguj się, aby móc dodawać rekordyLitera


Zwierzęta


Dziedzina nauki

  Nazwa Hasło Litera Zwierzęta Dziedzina nauki
Aeroplankton

Aeroplankton → Grupa organizmów unoszonych pasywnie ruchami powietrza. Dużą część aeroplanktonu stanowią owady.

A Ekologia
Alampia

Alampia → brak w skórze płazów jednego z czterech rodzajów komórek barwnikowych - guanoforów, zawierających kryształki guaniny, dającej barwy białe...

A Płazy Ekologia
Ampleksus, amplexus

Ampleksus (łac. amplexus ) → Nazwa łacińska słowa amplexus w dosłownym tłumaczeniu oznacza „objęcie”. Jest to odruch płciowy występujący u płaz...

A Płazy Ekologia
Andromorfizm

Andromorfizm → Występowanie w populacji samic podobnych do samców u gatunków charakteryzujących się wyraźnym dymorfizmem płciowym.

A Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Ekologia
Arachnologia

Arachnologia: → Dział nauki zajmujący się pajęczakami, ich etologią, ekologią, morfologią, fizjologią oraz wieloma innymi aspektami ich życia.

A Pajęczaki, Ptaszniki Ekologia
Asocjacja

Asocjacja (łac. associatio ) → grupowanie się osobników jednego gatunku lub wielu gatunków w jednym miejscu w tym samym czasie. Celem A. może być z...

A Ekologia
Batrachologia

Batrachologia → nauka zajmująca się badaniem płazów, m.in. ich fizjologią, anatomią, morfologią, ekologią, systematyką, etologią i ewolucją. Termin...

B Płazy Ekologia
Chelonologia

Chelonologia → dział herpetologii (nauki o gadach i płazach), zajmujący się badaniem żółwi. Termin został wprowadzony przez prof. Mariana Młynarski...

C Żółwie Ekologia
Czerw

Czerw → Apodialna, mało ruchliwa larwa muchówek i części błonkówek.

C Owady Ekologia
Dipterologia

Dipterologia (łac. Diptera) → część entomologii zajmująca się muchówkami.

D Owady Ekologia
Dysjunkcja

Dysjunkcja (łac. disiunctio - rozdzielenie, przeciwstawienie) →przerwa między zasięgami (obszarami występowania) poszczególnych gatunków i rodzajó...

D Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Ekologia
Ektoparazytyzm

Ektoparazytyzm → Pasożytnictwo zewnętrzne.

E Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Ekologia
Endemit

Endemit → gatunek występujący tylko na określonym, niewielkim terenie. Gatunki endemiczne wykształciły się przede wszystkim na terenach izolowanych...

E Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Ekologia
Entomologia

Entomologia → dział zoologii zajmujący się owadami. Dawniej używano terminu - owadoznawstwo.entomologia ogólna - zajmuje się ewolucją, fizjologią,...

E Owady Ekologia
Gąsienica

Gąsienica →1) młodociana forma (stadium rozwojowe) niektórych owadów (motyli, błonkówek, wojsiłek), charakteryzująca się miękkim, wydłużonym, człon...

G Owady Ekologia
Gatunki inwazyjne

Gatunki inwazyjne → gatunki, które po wprowadzeniu do nowego środowiska znajdują tam dobre warunki do rozwoju (brak naturalnych pasożytów i wrogów)...

G Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Ekologia
Imago

Imago → (łac. Imago "wizerunek", "obraz") - owad doskonały, osobnik zdolny do rozrodu, w pełni przeobrażony.

I Owady Ekologia
Kijanka

Kijanka (ang. Tadpole, Polliwog) → to forma larwalna u płazów bezogonowych.

K Płazy Ekologia
Odgłos godowy u żab

Jest to odgłos wydawany przez samca w porze godowej, którego celem jest zwabienie samicy gotowej do rozmnażania.

O Płazy Ekologia
Parazytoidy, hiperpasożyty

Parazytoidy, hiperpasożyty – organizmy pośrednie między drapieżcami a pasożytami. Forma oddziaływań między gatunkami o charakterze antagonistycznym.

H, P Ekologia
Pasożytnictwo

Pasożytnictwo – rodzaj interakcji międzygatunkowej, w której osobniki jednej populacji (pasożyta) odnoszą korzyści ze współżycia, lecz wywierają ni...

P Ekologia
Skrzek Skrzek Jest jedną z form składania jaj, jaką obserwujemy w świecie płazów. Skrzek u większości płazów składany jest w środowisku wodnym. S Płazy Ekologia© 2001-2019 Copyright by terrarium.pl. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies (punkt 1.8 regulaminu).