Skocz do zawartości

Nie lubisz reklam?  
1 raz na nowej odsłonie? | Problemy z zalogowaniem?


Ekologia


  • Proszę zaloguj się, aby móc dodawać rekordyLitera


Zwierzęta


Dziedzina nauki

  Nazwa Hasło Litera Zwierzęta Dziedzina nauki
Aeroplankton Aeroplankton → Grupa organizmów unoszonych pasywnie ruchami powietrza. Dużą część aeroplanktonu stanowią owady. A Ekologia
Alampia Alampia → brak w skórze płazów jednego z czterech rodzajów komórek barwnikowych - guanoforów, zawierających kryształki guaniny, dającej barwy białe... A Płazy Ekologia
Ampleksus, amplexus Ampleksus (łac. amplexus ) → Nazwa łacińska słowa amplexus w dosłownym tłumaczeniu oznacza „objęcie”. Jest to odruch płciowy występujący u płaz... A Płazy Ekologia
Andromorfizm Andromorfizm → Występowanie w populacji samic podobnych do samców u gatunków charakteryzujących się wyraźnym dymorfizmem płciowym. A Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Ekologia
Arachnologia Arachnologia: → Dział nauki zajmujący się pajęczakami, ich etologią, ekologią, morfologią, fizjologią oraz wieloma innymi aspektami ich życia. A Pajęczaki, Ptaszniki Ekologia
Asocjacja Asocjacja (łac. associatio ) → grupowanie się osobników jednego gatunku lub wielu gatunków w jednym miejscu w tym samym czasie. Celem A. może być z... A Ekologia
Batrachologia Batrachologia → nauka zajmująca się badaniem płazów, m.in. ich fizjologią, anatomią, morfologią, ekologią, systematyką, etologią i ewolucją. Termin... B Płazy Ekologia
Chelonologia Chelonologia → dział herpetologii (nauki o gadach i płazach), zajmujący się badaniem żółwi. Termin został wprowadzony przez prof. Mariana Młynarski... C Żółwie Ekologia
Czerw Czerw → Apodialna, mało ruchliwa larwa muchówek i części błonkówek. C Owady Ekologia
Dipterologia Dipterologia (łac. Diptera) → część entomologii zajmująca się muchówkami. D Owady Ekologia
Dysjunkcja Dysjunkcja (łac. disiunctio - rozdzielenie, przeciwstawienie) →przerwa między zasięgami (obszarami występowania) poszczególnych gatunków i rodzajó... D Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Ekologia
Ektoparazytyzm Ektoparazytyzm → Pasożytnictwo zewnętrzne. E Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Ekologia
Endemit Endemit → gatunek występujący tylko na określonym, niewielkim terenie. Gatunki endemiczne wykształciły się przede wszystkim na terenach izolowanych... E Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Ekologia
Entomologia Entomologia → dział zoologii zajmujący się owadami. Dawniej używano terminu - owadoznawstwo.entomologia ogólna - zajmuje się ewolucją, fizjologią,... E Owady Ekologia
Gąsienica Gąsienica →1) młodociana forma (stadium rozwojowe) niektórych owadów (motyli, błonkówek, wojsiłek), charakteryzująca się miękkim, wydłużonym, człon... G Owady Ekologia
Gatunki inwazyjne Gatunki inwazyjne → gatunki, które po wprowadzeniu do nowego środowiska znajdują tam dobre warunki do rozwoju (brak naturalnych pasożytów i wrogów)... G Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Ekologia
Imago Imago → (łac. Imago "wizerunek", "obraz") - owad doskonały, osobnik zdolny do rozrodu, w pełni przeobrażony. I Owady Ekologia
Kijanka Kijanka (ang. Tadpole, Polliwog) → to forma larwalna u płazów bezogonowych. K Płazy Ekologia
Odgłos godowy u żab Jest to odgłos wydawany przez samca w porze godowej, którego celem jest zwabienie samicy gotowej do rozmnażania. O Płazy Ekologia
Parazytoidy, hiperpasożyty Parazytoidy, hiperpasożyty – organizmy pośrednie między drapieżcami a pasożytami. Forma oddziaływań między gatunkami o charakterze antagonistycznym. H, P Ekologia
Pasożytnictwo Pasożytnictwo – rodzaj interakcji międzygatunkowej, w której osobniki jednej populacji (pasożyta) odnoszą korzyści ze współżycia, lecz wywierają ni... P Ekologia
Skrzek Skrzek Jest jedną z form składania jaj, jaką obserwujemy w świecie płazów. Skrzek u większości płazów składany jest w środowisku wodnym. S Płazy Ekologia© 2001-2020 Copyright by terrarium.pl. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies (punkt 1.8 regulaminu).