Skocz do zawartości

Nie lubisz reklam?  
1 raz na nowej odsłonie? | Problemy z zalogowaniem?


Genetyka


  • Proszę zaloguj się, aby móc dodawać rekordyLitera


Zwierzęta


Dziedzina nauki

  Nazwa Hasło Litera Zwierzęta Dziedzina nauki
Aberracja Aberracja → (łac. aberratio ) osobnik lub większa grupa charakteryzująca się odmiennymi cechami względem przedstawicieli swojego gatunku/podgatunku... A Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Albinizm, bielactwo Albinizm → inaczej bielactwo, to dziedziczna niezdolność do produkcji melaniny - pigmentu. Przyczyną jest niedobór tyrozynazy (patrz tyrozynaza) -... A, B Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Genetyka
Albinos Albinos → osobnik wykazujący cechy albinizmu (patrz albinizm, bielactwo) A Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije Genetyka
Allel Allel - kopia genu, kodującego daną cechę, umiejscowiona w konkretnym miejscu chromosomu (locus). Ponieważ w komórkach znajdują się dwie kopie każd... A Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije Genetyka
Chów wsobny, Kojarzenie krewniacze Chów wsobny, kojarzenie krewniacze → krzyżowanie blisko spokrewnionych form, osobników. Prowadzi do obniżenia zmienności genetycznej i spadku żywot... C, K Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Genetyka
Chromosom Chromosom (gr. chroma - kolor + soma - ciało) → Składnik jądra komórki przenoszący informację genetyczną dotyczącą całego organizmu, ma zdolność... C Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Genetyka
Fenotyp Fenotyp - ogół widocznych cech danego organizmu. Generalnie fenotyp wynika z genotypu, ale na jego kształt mają wpływ również czynniki środowiskowe... F Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Gamety Gamety → Zróżnicowane płciowo komórki rozrodcze, roślin i zwierząt, łączące się ze sobą w procesie zapłodnienia i tworzące zygotę. Liczba chromosom... G Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Genetyka
Genotyp Genotyp - ogół genów danego organizmu. Cechy genotypowe są dziedziczone. G Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Heterozygota Heterozygota - osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę. H Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Homozygota Homozygota - osobnik posiadający dwa identyczne allele genu kodującego daną cechę. Homozygota może być dominująca (wtedy oznaczamy ją jako AA), lub... H Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Hybryda Hybryda → jest to mieszaniec dwóch osobników należących do dwóch różnych gatunków lub ras. H Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Genetyka
Komórka diploidalna Komórka diploidalna (2n) - posiadająca w jądrze komórkowym dwa zestawy chromosomów homologicznych. Powstaje w wyniku połączenia dwóch gamet lub pod... K Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Komórka haploidalna Komórka haploidalna (1n) - posiada w jądrze komórkowym jeden zestaw chromosomów. Powstaje w wyniku podziału mejotycznego komórki diploidalnej. Komó... K Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Kwadrat Punneta Kwadrat Punneta - ponieważ zapłodnienie (zejście się gamet) jest zjawiskiem czysto losowym, znając genotyp osobników rodzicielskich możemy stosunk... K Genetyka
Mutacja Mutacja - przypadkowa zmiana w sekwencji DNA. M Genetyka
Polimorfizm Polimorfizm (gr. polys - wiele, morfe - kształt) – wielopostaciowość jest to zjawisko występowania różnych postaci wśród zwierząt lub roślin nale... P Genetyka
Rewersja mutacji Rewersja mutacji - inaczej odwrócenie mutacji. Jest to mutacja prowadząca do przywrócenia allelu dzikiego (normalnego). R Genetyka© 2001-2020 Copyright by terrarium.pl. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies (punkt 1.8 regulaminu).