Skocz do zawartości

1 raz na nowej odsłonie? | Problemy z zalogowaniem?


Genetyka


  • Proszę zaloguj się, aby móc dodawać rekordyLitera


Zwierzęta


Dziedzina nauki

  Nazwa Hasło Litera Zwierzęta Dziedzina nauki
Aberracja

Aberracja → (łac. aberratio ) osobnik lub większa grupa charakteryzująca się odmiennymi cechami względem przedstawicieli swojego gatunku/podgatunku...

A Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Albinizm, bielactwo

Albinizm → inaczej bielactwo, to dziedziczna niezdolność do produkcji melaniny - pigmentu. Przyczyną jest niedobór tyrozynazy (patrz tyrozynaza) -...

A, B Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Genetyka
Albinos

Albinos → osobnik wykazujący cechy albinizmu (patrz albinizm, bielactwo)

A Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije Genetyka
Allel

Allel - kopia genu, kodującego daną cechę, umiejscowiona w konkretnym miejscu chromosomu (locus). Ponieważ w komórkach znajdują się dwie kopie każd...

A Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije Genetyka
Chów wsobny, Kojarzenie krewniacze

Chów wsobny, kojarzenie krewniacze → krzyżowanie blisko spokrewnionych form, osobników. Prowadzi do obniżenia zmienności genetycznej i spadku żywot...

C, K Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Genetyka
Chromosom

Chromosom (gr. chroma - kolor + soma - ciało) → Składnik jądra komórki przenoszący informację genetyczną dotyczącą całego organizmu, ma zdolność...

C Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Genetyka
Fenotyp

Fenotyp - ogół widocznych cech danego organizmu. Generalnie fenotyp wynika z genotypu, ale na jego kształt mają wpływ również czynniki środowiskowe...

F Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Gamety

Gamety → Zróżnicowane płciowo komórki rozrodcze, roślin i zwierząt, łączące się ze sobą w procesie zapłodnienia i tworzące zygotę. Liczba chromosom...

G Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Genetyka
Genotyp

Genotyp - ogół genów danego organizmu. Cechy genotypowe są dziedziczone.

G Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Heterozygota

Heterozygota - osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę.

H Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Homozygota

Homozygota - osobnik posiadający dwa identyczne allele genu kodującego daną cechę. Homozygota może być dominująca (wtedy oznaczamy ją jako AA), lub...

H Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Hybryda

Hybryda → jest to mieszaniec dwóch osobników należących do dwóch różnych gatunków lub ras.

H Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Genetyka
Komórka diploidalna

Komórka diploidalna (2n) - posiadająca w jądrze komórkowym dwa zestawy chromosomów homologicznych. Powstaje w wyniku połączenia dwóch gamet lub pod...

K Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Komórka haploidalna

Komórka haploidalna (1n) - posiada w jądrze komórkowym jeden zestaw chromosomów. Powstaje w wyniku podziału mejotycznego komórki diploidalnej. Komó...

K Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne, Rośliny Genetyka
Kwadrat Punneta

Kwadrat Punneta - ponieważ zapłodnienie (zejście się gamet) jest zjawiskiem czysto losowym, znając genotyp osobników rodzicielskich możemy stosunk...

K Genetyka
Mutacja

Mutacja - przypadkowa zmiana w sekwencji DNA.

M Genetyka
Polimorfizm

Polimorfizm (gr. polys - wiele, morfe - kształt) – wielopostaciowość jest to zjawisko występowania różnych postaci wśród zwierząt lub roślin nale...

P Genetyka
Rewersja mutacji

Rewersja mutacji - inaczej odwrócenie mutacji. Jest to mutacja prowadząca do przywrócenia allelu dzikiego (normalnego).

R Genetyka© 2001-2019 Copyright by terrarium.pl. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies (punkt 1.8 regulaminu).