Skocz do zawartości

Nie lubisz reklam?  
1 raz na nowej odsłonie? | Problemy z zalogowaniem?


Fizjologia


  • Proszę zaloguj się, aby móc dodawać rekordyLitera


Zwierzęta


Dziedzina nauki

  Nazwa Hasło Litera Zwierzęta Dziedzina nauki
Absorpcja Absorpcja inaczej wchłanianie (łac. absorptio - pochłanianie) → wchłanianie cieczy lub gazów, u zwierząt przez skórę (np. płazy), błony śluzowe, n... A Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Fizjologia
Adelofagia Adelofagia → zjawisko polegające na pożeraniu jednych larw przez drugie jeszcze przed rozrodem, wskutek niesprzyjających warunków (u płazów ogonias... A Płazy Fizjologia
Afagia Afagia → Brak pobierania pokarmu przez owady dorosłe. U takich form aparat gębowy i układ pokarmowy może ulegać znacznemu uwstecznieniu, a nawet ca... A Owady Fizjologia
Akinezja Akinezja → (gr. akinesis ) bezruch, znieruchomienie ciała pod wpływem różnych czynników (np. dotyk, spostrzeżenie drapieżnika). A.ma najczęściej zn... A Fizjologia
Amfigonia, Rozmnażanie płciowe Amfigonia, inaczej rozmnażanie płciowe (gr. amphi - dwa + gonos - płodzenie) → Sposób rozrodu polegający na łączeniu płciowych komórek rozrodczych... A, R Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Fizjologia
Anabioza Anabioza (gr. anabiosis - ożywienie, powrót do życia) →stan życia utajonego umożliwiający różnym organizmom przetrwanie trudnych warunków bytowani... A Fizjologia
Anafilaksja Anafilaksja → Jest to rodzaj natychmiastowej reakcji alergicznej po ekspozycji na alergen, która może prowadzić do poważnych zaburzeń krążenia i od... A Fizjologia
Autotomia Autotomia → Dla większości jaszczurek, nie ma tak wyspecjalizowanych mechanizmów obronnych, aby skutecznie odstraszyć napastnika. Zwierzęta te są z... A Jaszczurki Fizjologia
Cyklomorfoza Cyklomorfoza (gr. kyklos - koło + morphe - postać, kształt ciała + nosos - choroba) →zmiana postaci (wielkości, kształty, ubarwienia) u osobnikó... C Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Fizjologia
Diapauza Diapauza (gr. dia - przez, podczas + pauza - gr. pausis ) →okresowe zwolnienie procesów rozwojowych organizmu, występujące u stawonogówzahamowanie... D Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Skorupiaki, Wije Fizjologia
Estywacja, Sen letni Estywacja, sen letni (łac. aestivus - letni) →okresowe obniżenie intensywności procesów życiowych u niektórych zwierząt podczas lata, zwłaszcza w... E, S Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Fizjologia
Feromony alarmowe Feromony alarmowe → Mianem feromonów alarmowych określa się substancje, produkowane i uwalniane przez organizm, które stanowią nośnik informacji o... F Owady Fizjologia
Heliotermia Heliotermia → u gadów, pobieranie ciepła z promieni słonecznych (poprzez wygrzewanie się na słońcu). H Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle Fizjologia
Hermafrodytyzm Hermafrodytyzm → zdolność biologiczna do spełniania funkcji samca i samicy u jednego osobnika. Hermafrodyta posiada zarówno gonady męskie jak i żeń... H Mięczaki Fizjologia
Katalepsja Katalepsja → Zahamowanie ruchu wraz ze wzmożeniem napięcia mięśni szkieletowych w nadanej pozycji, występuje w osłupieniu i reakcjach histerycznych. K Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije Fizjologia
Kokon Kokon → zewnętrzna osłona jaj zwierząt z różnych jednostek systematycznych (robaków, pierścienic, mięczaków i stawonogów) zbudowana z różnych wydzi... K Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Skorupiaki, Mięczaki Fizjologia
Linienie Linienie → proces wymiany pokrywy ciała, np. naskórka, włosów, piór lub szkieletu zewnętrznego (u stawonogów). Zrzuconą pokrywę ciała nazywa się wy... L Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Fizjologia
Ooteka Ooteką (oothecae ) nazywamy pakiet jaj złożony z odpowiednio rozmieszczonych jaj otoczonych najczęściej twardą strukturą, mającą na celu ochronę ja... O Owady, Mięczaki Fizjologia
Partenogeneza, dzieworództwo Partenogeneza, inaczej dzieworództwo - Sposób rozmnażania bezpłciowego, polegający na rozwoju zarodka, a następnie osobnika dorosłego z niezapłodni... D, P Owady Fizjologia
Poikilotermiczne zwierzęta, Zwierzęta zmiennocieplne Poikilotermiczne zwierzęta → zwierzęta zmiennocieplne (gady) P, Z Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle Fizjologia
Sen zimowy, Hibernacja Hibernacja → sen zimowy; stan uśpienia wynikający z obniżonego metabolizmu. To sposób w jaki niektóre organizmy przeżywają zimę. H, S Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Hatterie, Płazy, Pajęczaki, Ptaszniki, Owady, Małe ssaki, Skorupiaki, Mięczaki, Wije, Rośliny owadożerne Fizjologia
Tachykardia Tachykardia → Przyspieszenie czynności serca powyżej 120 uderzeń na minutę. T Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle, Płazy Fizjologia
Tigmotermia Tigmotermia → u gadów, pobieranie ciepła z nagrzanego podłoża. T Jaszczurki, Węże, Żółwie, Krokodyle Fizjologia
Trawienie zewnętrzne Trawienie zewnętrzne → Jest formą trawienia, gdzie pokarm przed połknięciem zostaje rozpuszczony przez enzymy trawienne i wchłonięty w postaci płyn... T
Tyrozynaza Tyrozynaza → enzym (oksydaza katecholowa) katalizujący przemianę bezbarwnego prekursora melaniny w formę barwną. T Fizjologia© 2001-2020 Copyright by terrarium.pl. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies (punkt 1.8 regulaminu).