Skocz do zawartości

Wesprzyj serwis, wyłącz reklamy  
1 raz na nowej odsłonie? | Problemy z zalogowaniem?


- - - - -      

Crocodylus siamensis - krokodyl syjamskiStan prawny

Aneks UE: Aneks A
Ochrona w Polsce: Brak danych
Gatunek niebezpieczny: Tak
CITES: Załącznik I
Gatunek inwazyjny w Polsce: Nie

Skale

Trudność: Brak danych
Dostępność: Gatunek niedostępny w handlu
Siła jadu: Brak danych
Załączony obraz: 2.jpg
0. Crocodylus siamensis - krokodyl syjamski
Załączony obraz: 1.jpg
1. Crocodylus siamensis - krokodyl syjamski

Gatunek

Nazwa gatunkowa: Crocodylus siamensis (Schneider, 1801)
Synonimy Crocodilus planirostris Graves, 1819
Crocodilus galeatus Cuvier, 1807
Nazwa polska Krokodyl syjamski
Nazwa angielska Siamese Crocodile
Nazwa niemiecka Siam krokodil
Nazwa czeska Krokodýl siamský 
Długość życia Do 65 lat, nie ma różnicy w długości życia samców i samic.
Występowanie Indonezja, Kambodża, Laos, Tajlandia


Powiększenie mapy


Hodowla grupowa Hodujemy w haremach
Aktywność Całodobowa
Typ terrarium Terrarium tropikalne
Oświetlenie 12 godzin
UVB 8%
Dymorfizm płciowy Dymorfizm widoczny, patrz zakładka Wygląd samca oraz Wygląd samicy
Odmiany Kilka ferm w Tajlandii posiada Albinotyczne osobniki, jednak nie jest w 100% pewna ich czystość gatunkowa.
Cechy szczególne Gatunek bardzo impulsywny i w większości przypadków agresywny, zarówno dla osób obsługujących zbiornik hodowlany, jak i dla osobników własnego gatunku. Krokodyle to zwierzęta ustalające hierarchie w grupie, dlatego zawsze należy pamiętać o wnikliwej obserwacji ich w celu wyeliminowania zagrożeń walki o terytorium, jak i izolowania osobnika najsłabszego w stadzie od jedzenia i miejsc do wygrzewania. W naturze taki osobnik może się oddalić od osobników będących agresorami - w warunkach zamkniętych, może skończyć się to poważnymi zranieniami, a nawet śmiercią zwierzęcia.
Biotop W naturze gatunek ten występował kiedyś na terenie prawie całej Azji południowo-wschodniej. Obecnie zamieszkuje Laos, Kambodżę, jest też dzika populacja żyjąca w Malezji - Sarawak. Dzięki reintrodukcji, czyli ponownemu wprowadzaniu gatunku do ekosystemu, krokodyl syjamski żyje dziś na terenie Wietnamu, gdzie populacje monitorują pracownicy rezerwatów. Krokodyle syjamskie są związane ściśle ze środowiskiem wodnym. W środowisku naturalnym występują w wolno płynących rzekach, jeziorach, mokradłach oraz namorzynowych lasach, a także w deltach rzek. Preferują dobrze porośnięte zbiorniki wodne z mulistym dnem, gdzie mają możliwość schronienia. Występują do 600 m n.p.m.
Temperatura Temperatura wody 25-26ºC , na lądzie 25-27ºC, pod promiennikiem do 40ºC , temperatura w nocy ok 2-3 stopnie niższa. W srodowisku ich wystepowania przez caly rok utrzymuje sie w miare podobny klimat , amplituda temperatur dobowych wynosi maksymalnie 6-7ºC
Wilgotność 70-80%
Terrarium Gatunek nie jest dostępny w handlu i znajduje się na liście gatunków niebezpiecznych. Dla pary lub haremu optymalne jest 5,5x4x3 m lub większe. Elementy wystroju powinny być odpowiednio zabezpieczone, podobnie jak cały zbiornik.
Żywienie Młode krokodyle syjamskie żywią się głównie owadami, żabami, niewielkimi gatunkami ryb. Wraz ze wzrostem, znacząco wzrasta udział ssaków i ptaków w diecie. Statystycznie u młodych zwierząt 60% pokarmu stanowią ryby, 30% owady i plaży , 10% ssaki. U dorosłych osobników dieta składa się w 75% ze ssaków, pozostałe 25% stanowią ryby. Na fermach karmione są one głownie mięsem zwierząt stało cieplnych i rybami. Młode karmione są średnio co 2-3 dni. Wraz ze wzrostem częstotliwość karmienia zmniejsza się -dorosłe karmić należy raz na 8-12 dni. Krokodyle powinny dostawać pokarm przetworzony w najmniejszym stopniu, najlepiej z zaufanych źródeł, gdyż antybiotyki, które podaje się np. na fermach drobiu w dużo większym stopniu niż u ludzi atakują wątrobę tych gadów. Jak wszystkie gady są zwierzętami zmiennocieplnymi i ich metabolizm jest uwarunkowany temperaturą w jakiej przebywają.
Rozmnażanie Gatunek ten dobrze rozmnaża się w niewoli, ważne jest posiadanie dorosłych, dobrze dobranych osobników. Jest to jeden z agresywniejszych gatunków, przez co nawet w okresie godów jest ryzyko zaatakowania się osobników rożnej płci. Dojrzałość płciową osiągają w wieku 8 lat samce i 12 lat samice. Po udanych zalotach krokodyle splatają się, robiąc podczas kopulacji wiele obrotów w wodzie - dlatego tez ważnym elementem jest posiadanie dostatecznie głębokiego zbiornika wodnego. Samce zaciekle bronią swojego terytorium podczas godów. W gnieździe, które uprzednio zbudowała samica z materiałów pochodzenia roślinnego, panuje stała temperatura będąca wyższa niż na zewnątrz, ponieważ w procesach gnilnych materii organicznej wytwarza się ciepło. Do zniosu dochodzi zazwyczaj w nocy, do wykopanej w gnieździe nory samica składa od 12 do 55 jaj - ilość ta jest zależna od czynników takich jak wielkość, wiek i kondycja samicy. Zapłodnione jaja krokodyli można rozpoznać po tzw. banderoli - jest to jasnoszary pasek przechodzący poprzecznie przez środek jaja. Młode wykluwają się na początku pory deszczowej po 70-80 dniach inkubacji. Młode podczas klucia nawołują się, dając rodzeństwu sygnał do opuszczania gniazda. Dzięki czemu klucie całego miotu trwa od 12 do 18 godzin. Płeć młodych krokodyli determinuje temperatura podczas inkubacji. Po wykluciu samice opiekują się młodymi, które w taki sam sposób, jak podczas klucia nawołują ją w przypadku zagrożenia. Zarówno podczas bronienia gniazda jak i opieki nad młodymi samice są bardzo agresywne.

Zimowanie Typowego zimowania nie ma u gatunków z tego rejonu świata. Są jedynie pory deszczowe i suche.
Uwagi Gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Wedle danych z 2014 roku na wolności znajduje się tylko około 500 osobników. W ciągu ostatnich 80 lat to człowiek doprowadził do takiego stanu poprzez polowania dla skór i mięsa oraz niszczenie naturalnych siedlisk, nadmierny połów ryb, tworzenie tam na rzekach oraz sprowadzenie gatunków inwazyjnych, które niszczyły gniazda krokodyli.
Obecnie na fermach w Azji południowo-wschodniej znajduje się ok 900.000 sztuk krokodyli syjamskich jednak zdecydowana większość
to hybrydy.
Gatunek ten z powodzeniem tworzy hybrydy z Crocodylus rhombifer (krokodyl kubański) i Crocodylus porosus (krokodyl słonowodny, różańcowy). Hybrydy rosną dużo szybciej, niż gatunek nominatywny, przez co, są hodowane na fermach dla skór jako bardziej wydajny ,,materiał hodowlany". Nad czystymi genetycznie krokodylami syjamskimi pracuje kilka ośrodków w Azji południowo-wschodniej, Europie i USA - ośrodki te maja status ośrodków badawczych, ogrodów zoologicznych. Czystość gatunkowa jest potwierdzana tylko dzięki badaniom DNA. W Europie jest w kilku ogrodach zoologicznych i ośrodkach hodowli krokodyli - jednym z ośrodków regularnie mnożącym ten gatunek jest Krokodyli Zoo w Protovinie w południowych Czechach.

Gatunek widnieje w Czerwonej Księdze - jest krytycznie zagrożony wyginięciem - od 1996 roku trwa międzynarodowy program rozrodu i reintrodukcji tego gatunku w naturalnych siedliskach.
Znajduje się w 1-szym załączniku Konwencji Waszyngtońskiej CITES.
Źródła informacji

Informacje

Dodano przez: DiamondReptilesPL
Pomogli: Nook, barik, DiamondReptilesPL,
Dodano: lut 23 2015 16:34
Aktualizowano: cze 24 2015 01:58
Wyświetlenia: 10006
Komentarzy: 2


2 Komentarze

Trochę za dużo "enterów", brak polskich znaczków i kursywy, trochę do poprawy.

Zdjęcie
DiamondReptilesPL
lut 23 2015 18:32
To popraw to bo pisze to z telefonu komorkowego, zdjecia podam ci e mailem , dzieki

© 2001-2021 Copyright by terrarium.pl. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies (punkt 1.8 regulaminu).